Địa chỉ: Tổ 3, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum - Điện thoại: 060.3869865 - Fax: 060.3861450
Website: www.ktktkontum.edu.vn  Email: hotro@ktktkontum.edu.vn

Vài nét chung về trường

 

Tên trường (theo quyết định thành lập):

 + Tiếng Việt: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT KON TUM

 + Tiếng Anh: KONTUM TECHNOLOGY AND ECONOMICS COLLEGE

Tên viết tắt của trường:

-         Tiếng Việt: CĐ. KT-KT.KT

-         Tiếng Anh: KTTEC

Tên trước đây:

         TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ-KỸ THUẬT TỔNG HỢP KON TUM

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Địa chỉ trường: Tổ 3, Phường Ngô Mây, Thp Kon Tum, Tỉnh  Kon Tum

 

Thông tin liên hệ:    Điện thoại         Số fax : 0603856829 -0603861450    

E-mail   :         cdktktkt@dng.vnn.vn - info@ktktkontum.edu.vn

Website :        http://www.ktktkontum.edu.vn/

 

Năm thành lập trường : 2006 (Qđ số 1100/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/3/2006)

Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I:      10/2006

Loại hình trường đào tạo            :    Công lập

tin tuc kon tum