Địa chỉ: Tổ 3, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum - Điện thoại: 060.3869865 - Fax: 060.3861450
Website: www.ktktkontum.edu.vn  Email: hotro@ktktkontum.edu.vn

Liên hệ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT KON TUM
Tổ 3, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Phone :  060.3869865
Fax :  060.3861450
Email :  info@ktktkontum.edu.vn
Website :  www.ktktkontum.edu.vn

Họ tên : (*)
Email : (*)
Địa chỉ : (*)
Điện thoại : (*)
Liên hệ tới phòng :
Nội dung liên lạc : (*)
Mã bảo vệ : (*)  
 
 
tin tuc kon tum