Địa chỉ: Tổ 3, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum - Điện thoại: 060.3869865 - Fax: 060.3861450
Website: www.ktktkontum.edu.vn  Email: hotro@ktktkontum.edu.vn

Hình ảnh của trường

thiet_ke_web_khoacodienjpg.jpg

Khoa Cơ điện - Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Kon Tum

thiet_ke_web_Hinh_Phong_dao_tao___nckhjpg.jpg

Phòng Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học - Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Kon Tum

thiet_ke_web_1to_tai_vu_ke_toanjpg.jpg

Tổ Tài vụ - Kế toán - Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Kon Tum

thiet_ke_web_1ptochuchchinhpsdjpg.jpg

Phòng Tổ chức Công tác chính trị và Quản lý sinh viên - Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Kon Tum

thiet_ke_web_1pkhaothijpg.jpg

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng - Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Kon Tum

thiet_ke_web_1Phong_quan_trijpg.jpg

Phòng Hành chính Quản trị - Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Kon Tum

thiet_ke_web_1khoa_nong_lamjpg.jpg

Khoa Nông lâm - Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Kon Tum

thiet_ke_web_1khoa_kinh_tejpg.jpg

Khoa Kinh tế - Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Kon Tum

thiet_ke_web_1khoacobanjpg.jpg

Khoa Cơ bản - Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Kon Tum

1banchaphanhdangbo.jpg

Ban Chấp Hành Đảng Bộtin tuc kon tum