Địa chỉ: Tổ 3, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum - Điện thoại: 060.3869865 - Fax: 060.3861450
Website: www.ktktkontum.edu.vn  Email: hotro@ktktkontum.edu.vn

Sứ mạng – tầm nhìn

SỨ MẠNG - TẦM NHÌN

TRIỂN KHAI HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 12 CỦA ĐẢNG

 

Qua đợt Nghiên cứu học tập Nghị quyết đại hội XII của Đảng đã trình bày rõ, đầy đủ về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng trong thời gian vừa qua, những thành tựu và những tồn tại, các định hướng phát triển và các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới phục vụ cho việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện của các tổ chức và cá nhân một cách thuận lợi.

Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo nhất là trong đào tạo đại học, đào tạo nghề trong thời gian vừa qua ngoài những thành tựu đã đạt được thì còn tồn tại, yếu kém "chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu, nhất là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, hệ thống giáo dục và đào tạo thiếu liên thông giữa các trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo; còn năng lý thuyết nhẹ thực hành."

Được biểu hiện cụ thể trong thời gian vừa qua gần 320.000 kỹ sư, thạc sĩ chưa nói đến các sinh viên bậc cao đẳng không tìm được việc làm dẫn đến với gần 420 trường đại học và cao đẳng trong cả nước chỉ có hơn 10 trường vẫn duy trì được công tác tuyển sinh đó là những trường có nhiều uy tín và đổi mới còn lại thì khó khăn, không đảm bảo được chỉ tiêu tuyển sinh nhất là các trường đại học, cao đẳng ở địa phương đã gây mất cân đối lớn, cần phải xác định và cơ cấu lại .

Đại hội đề ra trong thời gian tới phải "đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực"

Với phương hướng "giáo dục là quốc sách hàng đầu, phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học, học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn. Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, với tiến bộ khoa học - công nghệ, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và thị trường lao động, phấn đấu trong những năm tới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng , bảo vệ tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân.

Đại hội đã đề ra những nhiệm vụ cho ngành giáo dục đào tạo trong thời gian tới:

Một là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục (mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục), đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học.

Hai là, hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Ba là, đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo, đảm bảo dân chủ thống nhất, tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo, coi trọng quản lý chất lượng.

Bốn là, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

Năm là, đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo, ngân sách nhà nước chi cho giáo dục và đào tạo tối thiếu ở mức 20% tổng chi ngân sách.

Sáu là, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là khoa học giáo dục và khoa học quản lý.

Trên đây là những đánh giá cơ bản trong thời gian qua và những mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ cơ bản của hoạt động giáo dục, đào tạo trong thời gian tới mà hệ thống chính trị của chúng ta phải thực hiện.

Về tình hình của địa phương, đơn vị

Như phần trên đã nêu những tồn tại yếu kém của hệ thống giáo dục đào tạo đã dẫn đến những mất cân đối, đối với tỉnh chúng ta là tỉnh miền núi còn nghèo thì mất cân đối đó còn trầm trọng hơn đó là số học sinh trong các trường chuyên nghiệp ngày càng giảm, giáo viên không có việc làm nhưng vẫn phải hưởng lương, ngân sách chi ngày càng lớn vì các trường không thu được nhưng phải ưu tiên giải quyết lương, ngân sách càng khó khăn hơn, đây là trách nhiệm của địa phương, của các trường phải xử lý tháo gỡ.

Đối với trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kon tum, nhận thức rất rõ hoàn cảnh của mình "đổi mới hay là chết", đổi mới là nhu cầu nội tại của bản thân trường, những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà đại hội đề ra đã giúp trường xác định rõ ràng hơn về chiến lược phát triển của mình và những thay đổi cần phải có, cụ thể :

Một là, mô hình đào tạo cao đẳng cộng đồng là mô hình lựa chọn của trường, đây là mô hình được bộ giáo dục khảo nghiệm gần chục năm và được chính thức ban hành vào tháng 5/2015 tại thông tư số 01 của Bộ giáo dục, nó cho phép việc phát triển đào tạo phải gắn với phát triển kinh tế của địa phương, hình thức đào tạo đa dạng, mềm dẻo, mọi công dân đều có quyền học tập, có cơ chế liên thông ở mọi cấp, phù hợp với định hướng phát triển của Đảng là xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

Hai là, lựa chọn mục tiêu, mục tiêu đào tạo gắn liền với phát triển kinh tế của địa phương, đó là sự phát triển của các doanh nghiệp, trường lấy mục tiêu đào tạo lao động cho các doanh nghiệp là mục tiêu của mình, từ đó tạo sự lan tỏa cho người dân, tạo chân rết cho doanh nghiệp, trường sẽ đóng vai trò cầu nối giữa người dân và nhà doanh nghiệp thông qua công việc đào tạo nghề, trường sẽ đào tạo theo nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp, học lý thuyết tại trường, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp. Việc lựa chọn đó phù hợp với định hướng phát triển của Đảng là phát triển đào tạo gắn liền với phát triển kinh tế của địa phương, học đi đôi với hành, tạo sự năng động sáng tạo của các học viên, người lao động (Hiện nay trường đã ký hợp đồng đào tạo 1000 lao động từ năm 2016-2020 với công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Măng Đen đào tạo nghề nuôi dê cho công ty)

Ba là, áp dụng các thành tựu của công nghệ thông tin, thay đổi mạnh mẽ phương pháp dạy và học.

Với thành tựu của công nghệ đám mây, Trường đã chủ động tham gia vào mạng quản lý chung của các trường đại học, cao đẳng, được phép khai thác những tri thức chung để phục vụ công tác đào tạo, trường đã cho cập nhật lại hệ thống giáo trình cao đẳng, trung cấp, dạy nghề.Với mặt bằng hiện nay tại thư viện số của trường, mọi người từ ban giám hiệu, các phòng ban, các khoa các thầy cô giáo và các em học sinh của trường đều có thể khai thác và đồng nhất về tài liệu. Ta biết rằng giáo trình môn học là sản phẩm của luật sở hữu trí tuệ, với phát triển mạnh mẽ của hệ thống mạng với chính sách đưa tri thức đến với người lao động của Đảng và nhà nước ta hiện nay, trường đã có một kho tri thức tương đối hiện đại sẵn sàng chuyển tải cho học sinh và người lao động.

Với những điều kiện như thế, giữa giáo viên và học viên đã tương thông nhau về mặt giáo trình đã nảy ra yêu cầu mới về dạy và học đó là giáo viên chỉ trình bày những vấn đề cốt lõi, tinh hoa của môn học và trả lời thắc mắc cho học sinh, còn học sinh phải tựhọc vì đã có đủ tài liệu học tập như của giáo viên, điều đó sẽ tạo nên tính linh hoạt của người giáo viên, sự năng động sáng tạo của học viên, của người lao động.

Đổi mới phương pháp tuyển sinh thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyển sinh, xây dựng nguồn tuyển sinh trực tuyến (online), từ đó thu hút nguồn tuyển sinh trong và ngoài tỉnh.

Bốn là, tăng cường hợp tác với các trường đại học, cao đẳng, các hiệp hội giáo dục trong nước và quốc tế, các dự án đào tạo... nhằm khai thác tốt nhất nguồn tri thức đưa về phục vụ cho sự phát triển của địa phương.

Hiện nay trước vô vàn khó khăn cần phải giải quyết cho sự sinh tồn của trường nhưng với lòng tin vào sự đổi mới của Đảng đối với ngành giáo dục đào tạo, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của các đồng chí lãnh đạo của Tỉnh ủy, của hội đồng nhân dân Tỉnh, của Ủy ban nhân dân Tỉnh chúng ta tin rằng trong thời gian sắp đến trường sẽ là một trung tâm giáo dục, đào tạo, hoạt động khoa học đáng tin cậy ở địa phương, là bạn của các doanh nghiệp và của người dân./.

Hiệu trưởng Đặng Xuân Thọ


 
tin tuc kon tum