Địa chỉ: Tổ 3, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum - Điện thoại: 060.3869865 - Fax: 060.3861450
Website: www.ktktkontum.edu.vn  Email: hotro@ktktkontum.edu.vn

Tra cứu Thông tin Văn bằng

Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F và nhập giá trị cần tìm để tìm kiếm.

TT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới
tính
Nơi sinh Xếp loại
TN
Số hiệu
văn bằng
Vào sổ cấp
 văn bằng
Ghi chú
(Kèm theo Quyết định số: 133/QĐ-CĐKT ngày 27 tháng 05 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum)
I. LỚP CAO ĐẲNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP- KHÓA 7/2012-2015 : 24 Sinh viên
       1 Lâm Minh Diệu 12/04/1993 Nữ Kon Tum TB Khá A512470 1517  
2 Lê Thị Thu Anh      24/06/1994 Nữ Bình Định Trung bình A512471 1518  
3 Nguyễn Thái Bình 10/10/1994 Nam Kon Tum TB Khá A512472 1519  
4 Nguyễn Thanh Quỳnh Chi 24/02/1993 Nữ Kon Tum TB Khá A512473 1520  
5 Nguyễn Thị Trúc Chi 23/12/1992 Nữ Kon Tum TB Khá A512474 1521  
6 Hồ Thanh Danh 01/12/1993 Nam Nghệ An TB Khá A512475 1522  
7 Đặng Thị Bích Dân 18/07/1994 Nữ Kon Tum TB Khá A512476 1523  
8 Ngô Thị Thuý Diễm 01/05/1994 Nữ Kon Tum Trung bình A512477 1524  
9 Nguyễn Thanh Duy 17/01/1993 Nam Kon Tum Trung bình A512478 1525  
10 Y Dự 24/12/1994 Nữ Kon Tum TB Khá A512479 1526  
11 Nguyễn Thị Thu Hiền 15/06/1993 Nữ Bình Định Trung bình A512480 1527  
12 Nguyễn Thị Hường 03/02/1993 Nữ Kon Tum Trung bình A512481 1528  
13 Hoàng Thị Mỹ Linh 02/06/1992 Nữ Kon Tum Trung bình A512482 1529  
14 Nguyễn Thị Kiều Linh 28/12/1993 Nữ Kon Tum Trung bình A512483 1530  
15 Trương Quang Lợi 24/04/1993 Nam Kon Tum Trung bình A512484 1531  
16 Nguyễn Thị Thu Nga 15/08/1994 Nữ Kon Tum Trung bình A512485 1532  
17 Nguyễn Thị Như 01/12/1992 Nữ Gia Lai Trung bình A512486 1533  
18 Võ Thị Hằng Ny 18/04/1994 Nữ Lâm Đồng Trung bình A512487 1534  
19 Lê Thị Thu Thuỷ 17/03/1994 Nữ Gia Lai Trung bình A512488 1535  
20 Hoàng Thị Thương 02/02/1994 Nữ Nghệ An Trung bình A512489 1536  
21 Nguyễn Thị Huyền Trang 23/06/1994 Nữ Thái Bình Trung bình A512490 1537  
22 Nguyễn Thị Thanh Trang 21/03/1993 Nữ Đăk Lăk Trung bình A512491 1538  
23 Dương Thị Mỹ Trâm 20/07/1994 Nữ Kon Tum TB Khá A512492 1539  
24 Nguyễn Thanh Vy 08/11/1994 Nữ Kon Tum Trung bình A512493 1540  
II. LỚP CAO ĐẲNG QUẢN TRỊ KINH DOANH - KHÓA 7/2012-2015: 08 Sinh viên
25 Đoàn Trường Thọ 17/09/1993 Nam Gia Lai Trung bình A512494 1541  
26 Nông Thị Bến 05/11/1992 Nữ Yên Bái TB Khá A512495 1542  
27 Vũ Bá Diễm 01/12/1993 Nam Hà Tây TB Khá A512496 1543  
28 Thái Thị Mỹ Duyên 15/03/1994 Nữ Kon Tum Trung bình A512497 1544  
29 Bùi Đạm 01/06/1994 Nam Kon Tum Trung bình A512498 1545  
30 Võ Thị Xuân Hậu 20/02/1994 Nữ Kon Tum TB Khá A512499 1546  
31 Nguyễn Thái Hưng 05/04/1991 Nam Kon Tum Trung bình A512500 1547  
32 Nguyễn Thị Hương 28/02/1994 Nữ Gia Lai TB Khá A512501 1548  
III. LỚP CAO ĐẲNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI - KHÓA 7/2012-2015: 28 Sinh viên
33 Nguyễn Quốc Toàn 07/01/1993 Nam Kon Tum TB Khá A512502 1549  
34 Lê Thái An 09/05/1994 Nam Đăk Lăk Trung bình A512503 1550  
35 Nguyễn Đình Bảo 19/09/1994 Nam Kon Tum Trung bình A512504 1551  
36 Y Trôih BHôk 08/07/1991 Nam Đăk Lăk TB Khá A512505 1552  
37 Y Đăng Bkrông 19/06/1990 Nam Đăk Lăk TB Khá A512506 1553  
38 Huỳnh Quốc Bình 11/02/1993 Nam Gia Lai Trung bình A512507 1554  
39 Nguyễn Thái Bình 20/07/1994 Nam Kon Tum Trung bình A512508 1555  
40 Lê Văn Chung 17/03/1993 Nam Nghệ An Trung bình A512509 1556  
41 Phan Văn Công 03/03/1994 Nam Vĩnh Phúc TB Khá A512510 1557  
42 Lê Xuân Diện 20/10/1994 Nam Thanh Hoá Trung bình A512511 1558  
43 Đoàn Quang Dũng 14/07/1994 Nam Quảng Bình TB Khá A512512 1559  
44 Trần Thị Mỹ Duyên 26/06/1994 Nữ Quảng Nam Khá A512513 1560  
45 A Đại 18/06/1994 Nam Kon Tum Trung bình A512514 1561  
46 A Đuân 02/09/1994 Nam Kon Tum Trung bình A512515 1562  
47 A Gội 24/04/1994 Nam Kon Tum TB Khá A512516 1563  
48 Nguyễn Thị Minh Huệ 15/02/1994 Nữ Kon Tum TB Khá A512517 1564  
49 Trần Đình Huy 06/01/1994 Nam Gia Lai TB Khá A512518 1565  
50 Trần Đức Huyên 20/07/1993 Nam Gia Lai TB Khá A512519 1566  
51 Nguyễn Ngọc Hưng 18/03/1994 Nam Gia Lai Khá A512520 1567  
52 Trần Thị Lan Hương 12/04/1993 Nữ Gia Lai TB Khá A512521 1568  
53 A Kam 10/03/1994 Nam Kon Tum TB Khá A512522 1569  
54 Phan Xuân Lợi 06/02/1994 Nam Kon Tum TB Khá A512523 1570  
55 Trần Thị Ly 03/03/1993 Nữ Bình Định TB Khá A512524 1571  
56 Lê Đình Phụng 27/08/1992 Nam Bình Định TB Khá A512525 1572  
57 Hoàng Thị Thanh Tâm 23/10/1993 Nữ Kon Tum TB Khá A512526 1573  
58 Lê Quang Thái 20/10/1994 Nam Gia Lai TB Khá A512527 1574  
59 Y Tiên 03/03/1994 Nữ Kon Tum Khá A512528 1575  
60 Nguyễn Ngọc Trung 21/01/1994 Nam Gia Lai Khá A512529 1576  
IV. LỚP CAO ĐẲNG LÂM SINH - KHÓA 7/2012-2015: 18 Sinh viên
61 Ngô Tuấn Anh 01/03/1994 Nam Kon Tum TB Khá A512530 1577  
62 Vũ Đình Cảnh 13/06/1994 Nam Nam Định Trung bình A512531 1578  
63 Lê Duy Cường 09/03/1993 Nam Nam Định TB Khá A512532 1579  
64 A Dốc 31/08/1994 Nam Kon Tum TB Khá A512533 1580  
65 Bùi Thị Ngọc Hoa 09/07/1993 Nữ Kon Tum Khá A512534 1581  
66 A Hoàng 12/03/1993 Nam Kon Tum TB Khá A512535 1582  
67 Bùi Thị Diễm Hương 18/10/1993 Nữ Kon Tum TB Khá A512536 1583  
68 Lê Tuấn Khánh 30/11/1994 Nam Bình Định Trung bình A512537 1584  
69 Nguyễn Nhân Lâm 20/02/1994 Nam Kon Tum TB Khá A512538 1585  
70 Nguyễn Xuân Long 07/03/1993 Nam Quảng Ngãi TB Khá A512539 1586  
71 A Nhụ 10/08/1993 Nam Kon Tum TB Khá A512540 1587  
72 Lê Văn Phú 02/02/1992 Nam Kon Tum TB Khá A512541 1588  
73 Nguyễn Đình Tâm 20/10/1994 Nam Gia Lai TB Khá A512542 1589  
74 A Thiết 02/02/1994 Nam Kon Tum TB Khá A512543 1590  
75 Dương Khánh Tiên 04/11/1994 Nam Quảng Ngãi TB Khá A512544 1591  
76 Nguyễn Hữu Việt 02/05/1994 Nam Bình Định TB Khá A512545 1592  
77 Trần Tuấn 23/05/1993 Nam Kon Tum TB Khá A512546 1593  
78 Trần Lê Việt Dũng 18/01/1993 Nam Kon Tum Khá A512547 1594  
VI. LỚP CAO ĐẲNG KHOA HỌC CÂY TRỒNG - KHÓA 7/2012-2015: 02 Sinh viên
79 Nguyễn Thị Hương Giang 18/09/1993 Nữ Gia Lai TB Khá A512548 1595  
80 A Kũi 17/08/1989 Nam Kon Tum TB Khá A512549 1596  
QUY ĐỊNH MỚI(29/08/2017)
VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM ...
THƯ NGỎ(08/06/2017)
Kính gửi: Quý vị phụ huynh và các em học sinh.
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ ...(05/05/2017)
Ngành đào tạo: Kế toán, Tài chính Ngân hàng, ...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM ...(18/05/2017)
Ngành đào tạo: Kinh tế nông nghiệp, Khoa học cây trồng, ...
January 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

THỐNG KÊ

  • Lượt truy cập : 2101335
  • Online : 28
tin tuc kon tum