Địa chỉ: Tổ 3, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum - Điện thoại: 060.3869865 - Fax: 060.3861450
Website: www.ktktkontum.edu.vn  Email: hotro@ktktkontum.edu.vn

Thông báo Sinh viên

Kế hoạch phát bằng tốt nghiệp các lớp cao đẳng khóa 9/2014-2017

Thứ sáu, 14/04/2017, 15:18 GMT+7

Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp năm 2017 các lớp Cao đẳng khóa 9/2014-2017

 

         

 

 

 

Nay trường Cao đẳng  Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum thông báo về việc tổ chức làm lễ phát bằng tốt nghiệp như sau:         

          1. Thời gian, địa điểm làm lễ phát bằng tốt nghiệp:

          - Thời gian:  7h30 thứ 4 ngày 28/06/2017

          - Địa điểm: Hội trường A - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum.

          2. Đối tượng và thủ tục nhận bằng tốt nghiệp:

          - Sinh viên đủ điều kiện  tốt nghiệp theo quy chế đào tạo hiện hành của Bộ GD&ĐT.

          - Sinh viên làm thủ tục nhận bằng phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ học sinh sinh viên.

          - Phải kiểm tra kỹ các thông tin trong bằng tốt nghiệp và trong bảng điểm. Nếu phát hiện sai sót phải báo ngay cho người phụ trách để giải quyết.

          3. Công tác chuẩn bị và phối hợp thực hiện:

          - Phòng Đào tạo & NCKH: Làm công tác tổ chức, chuẩn bị hồ sơ, bằng tốt nghiệp, bảng điểm để phát cho HSSV.

          - Phòng TC CTCT& QLSV: Trang trí hội trường, Áo, mũ, hoa để phát bằng cho sinh viên.

          - Phòng QT& ĐS: Chuẩn bị hội trường, nước uống, âm thanh loa đài phục vụ cho buổi lễ phát bằng tốt nghiệp.

          - Tổ Tài vụ - Kế toán: Chuẩn bị các quyết định khen thưởng, học bổng khuyến khích học tập của học kỳ II/2016-2017 để phát cho sinh viên.

          

             Nơi nhận:                                                                                                                                   KT. HIỆU TRƯỞNG

   - HSSVcác lớp (thực hiện)                                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

    - Các phòng ,khoa, tổ bộ môn                                                                                                                       Đã ký

    - Lưu VT, ĐT                                                                                       

                                                                                                                                                                     Huỳnh Văn Chung                        


Người viết : admin

 

tin tuc kon tum