Địa chỉ: Tổ 3, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum - Điện thoại: 060.3869865 - Fax: 060.3861450
Website: www.ktktkontum.edu.vn  Email: hotro@ktktkontum.edu.vn

Lịch thi

Lịch thi kỳ 2 và thi lai các lớp ĐH Tây Nguyên

Thứ năm, 13/10/2016, 09:28 GMT+7

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN                                                                                                                                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP                                                                                                                                                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       
 
   
 

ĐắkLắk, ngày 10 tháng 10 năm 2016

                                                              THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức thi học kỳ II  năm học 2015 – 2016

và thi lại các lớp hệ VLVH của  khoa Nông Lâm nghiệp tại Kon Tum)

 

Kính gửi:      - Phòng Đào tạo Đại học – Trường Cao đẳng KTKT Kon Tum

                                   

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016 của các lớp hệ VLVH thuộc khoa Nông Lâm nghiệp đã được Lãnh đạo Trường phê duyệt, khoa Nông Lâm nghiệp thông báo kế hoạch tổ chức thi học kỳ II năm học 2015 – 2016 và thi lại của các lớp hệ vừa làm vừa học tại Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Kon Tum từ ngày 15/10 – 17/10/2016, cụ thể như sau:

1.  Lớp LT QLĐĐ K2015 KTum (thi học kỳ II năm học 2015 - 2016) – 01 phòng thi:   

 

Stt

Học phần

Số lượng SV

Buổi thi

Ngày thi

Hình thức

1

Đánh giá đất đai

10

Sáng

15/10/2016

Tự luận

2

Thổ nhưỡng

10

Sáng

15/10/2016

Tự luận

3

Trắc địa 2

10

Chiều

15/10/2016

Tự luận

4

Trắc địa ảnh viễn thám

10

Chiều

15/10/2016

Tự luận

 

 

- Lớp LT QLĐĐ K2013 KTum (Thi lại – ghép với lớp LTQLĐĐK2015KTum):

 

Stt

Học phần

Số lượng SV

Buổi thi

Ngày thi

Hình thức

1

QH đất và cây trồng

3

Sáng

15/10/2016

Tự luận

2

QLHC nhà nước về đất đai

3

Sáng

15/10/2016

Tự luận

 

 

- Lớp LT LS K2013 KTum ((Thi lại – ghép với lớp LTQLĐĐK2015KTum):

 

Stt

Học phần

Số lượng SV

Buổi thi

Ngày thi

Hình thức

1

Công nghệ sinh học

5

Sáng

15/10/2016

Tự luận

2

Điều tra rừng

4

Sáng

15/10/2016

Tự luận

3

Lâm nghiệp cộng đồng

4

Sáng

15/10/2016

Tự luận

 

 

- Lớp LT LS K2014 KTum (Thi các học phần bổ sung kiến thức - Ghép với lớp LTQLĐĐK2015KTum):   

 

Stt

Học phần

Số lượng SV

Buổi thi

Ngày thi

Hình thức

1

Sinh lý thực vật

5

Sáng

15/10/2016

Tự luận

2

Kỹ thuật lâm sinh

10

Sáng

15/10/2016

Tự luận

3

Sinh thái rừng

10

Chiều

15/10/2016

Tự luận

4

Điều tra rừng

10

Chiều

15/10/2016

Tự luận

5

QH điều chế rừng

10

Sáng

15/10/2016

Tự luận

 

 

 

2. Lớp LT LS K2015 KTum (thi học kỳ II năm học 2015 - 2016) – 01 phòng thi:           

 

Stt

Học phần

Số lượng SV

Buổi thi

Ngày thi

Hình thức

1

Di truyền thực vật

53

Sáng

15/10/2016

Tự luận

2

Cây rừng

53

Sáng

15/10/2016

Tự luận

3

Sinh thái rừng

53

Chiều

15/10/2016

Tự luận

4

Đo đạc lâm nghiệp

53

Chiều

15/10/2016

Tự luận

5

Thống kê ứng dụng

53

Sáng

16/10/2016

Tự luận

6

Gỗ và bảo quản gỗ

53

Sáng

16/10/2016

Tự luận

 

 

Ghi chú:       (1) Thời gian thi:      + Buổi sáng: bắt đầu từ 7h15;

                                                                        + Buổi chiều: bắt đầu từ 13h15;

 (2) Bảng phân công cán bộ coi thi: 01 Lãnh đạo Trường CĐKTKT Kon Tum là Phó trưởng ban coi thi, 04 cán bộ coi thi và 01 cán bộ phục vụ là cán bộ của Trường Cao đẳng KTKT Kon Tum; Trường Đại học Tây Nguyên: 04 cán bộ.

(3) Học phí học kỳ II năm học 2015 – 2016: 3.250.000đ/sinh viên

                                                            Trân trọng cảm ơn !

                                                                                                                                                                                       KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP

 

 

 

 

 


Người viết : maiquoctoan

 

tin tuc kon tum