Địa chỉ: Tổ 3, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum - Điện thoại: 060.3869865 - Fax: 060.3861450
Website: www.ktktkontum.edu.vn  Email: hotro@ktktkontum.edu.vn

Tin tức mới

thong_bao

Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2016 (08:37 | 18/05/2016)

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (Thông tư số 12/2012/TT-BNV); Công văn số 1732/BNV-CCVC ngày 15/4/2016 của Bộ Nội vụ về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể một số nội dung trong việc tổ chức thi thăng hạng từ giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II) và từ giảng viên chính (hạng II) lên giảng viên cao cấp (hạng I) trong các đại học, học viện, trường đại học (sau đây gọi chung là các trường đại học) và các trường cao đẳng công lập năm 2016 như sau:


 
thong_bao

V/v đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học năm 2014 (07:40 | 15/09/2014)

Để thực hiện tốt nhiệm vụ NCKH năm 2014, Ban Giám Hiệu yêu cầu các Ông (Bà) trưởng đơn vị thực hiện một số công việc sau:


 
Logo_MISA_TiengViet_300x120

Tài liệu Tập huấn phần mềm Quản Lý Nguồn Nhân Lực MISA-HRM.NET (09:41 | 18/10/2012)

 

Để phục vụ tốt việc tập huấn phần mềm, các giáo viên download 2 file tài liệu dưới đây.tin tuc kon tum